Informacja o udzieleniu zamówienia – usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17) polegające na realizacji zadań:

Zadanie częściowe nr 1: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego

Zadanie częściowe nr 2: Prowadzenie opieki specjalistycznej dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego

Informacja o udzieleniu zamówienia