Wznowienie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach.

W nawiązaniu do pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 21.05.2020, z radością informujemy, że Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach wznowiła swoją działalność. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone są w niewielkich grupach przy zachowaniu wszelkich obowiązujących rygorów sanitarnych. Na dzieci z niecierpliwością oczekują również nasi specjaliści, którzy od 1 czerwca będą prowadzić zajęcia indywidualne.

Wszystkich rodziców zainteresowanych ponownym przysłaniem dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem kierownika PWD oraz procedurami obowiązującymi w placówce w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

Dokumenty:

  1. Zarządzenie Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Niedarach
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
  3. Procedura regulująca pracę Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i Młodzieży w Niedarach przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19
  4. Deklaracja Zgłoszenia Woli Uczęszczania Dziecka Do Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Niedarach W Czasie Epidemii Covid-19
  5. Oświadczenie rodzica/opiekuna dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Niedarach w czasie epidemii COVID-19.
  6. Grafik na miesiąc czerwiec