Ważne informacje dotyczące kolonii letniej!

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Niedarach informuje, że rodzice dzieci wyjeżdżających na kolonię letnią są proszeni o zapoznanie się z programem oraz regulaminem kolonii zamieszczonymi poniżej oraz wydrukowanie i wypełnienie karty kwalifikacyjnej i dostarczenie do Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach do czwartku tj. do 02.07.2020 r. lub osobiste stawienie się w wyznaczonym terminie w placówce w celu wypełnienia dokumentów.

  1. Plan koloni 21.07-31.07 Jarosławiec
  2. Regulamin dotyczący COVID 19
  3. Karta kwalifikacyjna uczestnika i regulamin oświadczenia
  4. Oświadczenia w dniu wyjazdu dla uczestników
  5. Ulotka – dezynfekcja rąk