Działalność Placówki w czasie wyjazdu na kolonię

W terminie 22.07.2020 – 01.08.2020 grupowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach zostają zawieszone z powodu wyjazdu dzieci i wychowawców na kolonię. W tym czasie w placówce będą odbywać się zajęcia grup podwórkowych z pedagogami ulicy oraz zajęcia z instruktorami i indywidualne zajęcia specjalistyczne (psycholog, tyflopedagog, oligofrenopedagog).

Dzieci z grup opiekuńczo – wychowawczych ponownie zapraszamy na zajęcia po zakończeniu kolonii tj. od dnia 03.08.2020 r. (harmonogram grup na sierpień w załączniku).

W tym terminie nie będzie kursował autobus, dowóz dzieci na zajęcia we własnym zakresie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 14 6740224

  1. Grafik na miesiąc sierpień