Zajęcia w Placówce zawieszone do dnia 16.08.2020 r.

W związku z nową decyzją Wojewody Małopolskiego z dn. 30.07.2020 roku o czasowym zawieszeniu działalności Placówek Wsparcia Dziennego na terenie powiatu bocheńskiego, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje, że przedłuża okres zawieszenia wszystkich zajęć w Placówce do dnia 16.08.2020 r.

W związku z powyższym, w czasie zawieszenia działalności Placówki nie może odbyć się również kolonia, która została przełożona na okres 08.08.2020-18.08.2020.

O nowym terminie wyjazdu, który będziemy mogli zorganizować dopiero po 16.08.2020 roku poinformujemy w późniejszym czasie.

Treść decyzji Wojewody Małopolskiego zamieszczamy poniżej.

Polecenie (Decyzja) ws. czasowego zawieszenia działalności (od 3 do 16 sierpnia 2020 r.) w placówkach wsparcia dziennego, domach i klubach seniora i innych jednostkach