Od jutra zajęcia w PWD zawieszone!

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu bocheńskiego, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Niedarach informuje, że ZAWIESZA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OD DNIA 23 LIPCA DO DNIA 2 SIERPNIA 2020 r.


W związku z powyższym wychowankowie NIE PRZYCHODZĄ do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach od dnia 23 lipca 2020 r.

Poniżej zamieszczamy treść polecenia Wojewody Małopolskiego

Decyzja Nr 31 z 2020 polecenie Nr 95 w sprawie czasowego zawieszenia działalności w placówkach na terenie powiatu bocheńskiego i wadowickiego od 23 lipca do 2 sierpnia 2020