Nowy harmonogram grup opiekuńczo – wychowawczych na październik 2020 r.

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych od 1 października (czwartek) nastąpi zmiana organizacji grup opiekuńczo-wychowawczych. Powstanie 6 grup, w związku z czym, każda z grup będzie obecna w PWD 2 razy w tygodniu, a nie 3 razy w tygodniu jak dotychczas. Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram. Jeżeli dziecko nie będzie przyjeżdżać w danym dniu do placówki prosimy o informację telefoniczną lub SMS do godz 10.00!

Harmonogram na październik 2020 r.