Zajęcia wznowione od 14.09.2020 roku.

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach informuje, że 9.09.2020 roku wpłynęło pismo Wojewody Małopolskiego (znak sprawy: WP-VII.1412.35.2020), pozwalające ponownie uruchomić naszą placówkę. 

W związku z powyższym zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Niedarach zostają wznowione od 14.09.2020 roku.

Zajęcia będą się odbywać z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad sanitarnych.

Przypominamy, że w zajęciach mogą brać udział tylko te dzieci, których rodzice złożyli deklarację uczęszczania dziecka do placówki w czasie epidemii Covid-19.

Dowóz dzieci autobusem wg. rozkładu jazdy.

Harmonogram grup opiekuńczo – wychowawczych na wrzesień w załączniku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 14 674-02-24

  1. Harmonogram zajęć na wrzesień
  2. Rozkład jazdy autobusu