Od dnia 02.11.2020 r. zajęcia w Placówce zawieszone.

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 30.10.2020 roku o czasowym zawieszeniu działalności Placówek Wsparcia Dziennego na terenie województwa małopolskiego, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje, że zawiesza wszystkie zajęcia w Placówce od dnia 02.11.2020 r. do odwołania

Treść decyzji Wojewody Małopolskiego zamieszczamy poniżej.

Decyzja nr 192/2020 Polecenie nr 268/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze województwa małopolskiego.