Ważna informacja!

Informujemy, że od 26.10.2020 r. do odwołania zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w PWD w Niedarach będą organizowane tylko dla dzieci z klas 1-3 (gr. I i gr. II) wg nowego harmonogramu grup. Dzieci z pozostałych grup opiekuńczo – wychowawczych (klasy 4-8) zostaną objęte pomocą zdalną w formie korepetycji z wybranych przedmiotów.

Harmonogram grup opiekuńczo – wychowawczych w Placówce Wsparcia Dziennego w Niedarach – Październik 2020