Ważna informacja

W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.03.2021 (znak sprawy: WP-IV.991.6.18.2021), dotyczącym pracy podmiotów pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego w czasie epidemii COVID-19 informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania stacjonarnej opieki nad dziećmi w naszej placówce, w dniach 31.03.2021-02.04.2021 oraz 06.04.2021-09.04.2021.

W związku z powyższym prosimy o telefoniczne zgłaszanie chętnych dzieci. Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Pismo do JST w sprawie placówek wsparcia dziennego i podmiotów pieczy zastępczej