Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Psycholog – 0,5 etatu

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko: Psycholog – 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.