Rozeznanie cenowe: „Usługa organizacji koloni letniej w roku 2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia”

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza rozeznanie cenowe które obejmuje wybór Wykonawcy świadczącego usługi polegającej na organizacji koloni letniej w roku 2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17)

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są:

Rafał Hajduk – Koordynator Projektu
tel. 12 284 98 14

Dariusz Jeliczko – Z-ca Koordynatora Projektu
tel. 12 284 98 14

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej załączonej dokumentacji:

Rozeznanie rynku