Zawieszenie zajęć w dniu 12.08.2021 oraz w dniu 20.08.2021

W związku z wyjazdem dzieci i wychowawców na wycieczki edukacyjne w dniach 12.08.2021 i 20.08.2021 Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach informuje o zawieszeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych w tych dniach.