Zmiana terminu wycieczki

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego informuje o zmianie terminu wycieczki do teatru na spektakl „Kamienie na szaniec” z 7.09.2021 (wtorek) na 8.09.2021 (środa), w związku z powyższym w dniu 7.09.2021 odbędą się zajęcia dla grupy 2 i 5, natomiast 8.09.2021 zajęcia grup opiekuńczo – wychowawczych zostają odwołane.

Nowy harmonogram na wrzesień 2021