INFORMACJA

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach informuje, że realizacja projektu „ Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Drwinia” została wydłużona do 31.12.2021 r.
W związku z powyższym przedkładamy uaktualniony harmonogram zajęć opiekuńczo – wychowawczych na miesiąc wrzesień oraz nowy harmonogram na miesiąc październik 2021r.

Godziny zajęć pozostają bez zmian.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydłużenia realizacji projektu składamy serdeczne podziękowania.

Harmonogram na wrzesień 2021 r.

Harmonogram na październik 2021 r.