Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – sprzątaczka/sprzątacz

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka/sprzątacz w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie o naborze sprzątacz / sprzątaczka