Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne – Usługa cateringowa dla Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza zamówienie na usługi społeczne  które obejmuje wybór Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17) polegającym na przygotowaniu, dostarczeniu i wydawaniu ciepłych posiłków (obiad dwudaniowy wraz z sokiem i owocem) dla 30 uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jan Chojka – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach
tel. 12 281 70 15

b) w zakresie postępowania:

Anna Topór – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 12 284 98 21

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej załączonej dokumentacji:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie – aspekt społeczny
  4. Projekt umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia