Biuro Projektu

Biuro projektu to struktura powołana w związku z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Funduszu Regionalnego.  Odpowiedzialne jest za przygotowanie, organizację i monitorowanie projektu pod względem technicznym, finansowym i prawno – organizacyjnym.

W skład Biura Projektu wchodzi:

Koordynator projektu  – Rafał Hajduk

Z-ca Koordynatora – Dariusz Jeliczko

Księgowa projektu – Magdalena Siciarz

Kadrowa Projektu – Magdalena Kucharska