Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy wychowawcy

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy wychowawcy w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej „Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy wychowawcy”

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy konserwatora

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy konserwatora w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej „Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy konserwatora”

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy – sprzątaczka/sprzątacz

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka/sprzątacz w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej „Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy – sprzątaczka/sprzątacz”

„Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia” – Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) na realizacje zadania pn.: „”Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia” – Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej „„Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia” – Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Wychowawca – Pedagog ulicy – 1 etat lub 2 x 0,5 etatu

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Wychowawca – Pedagog ulicy – 1 etat lub 2 x 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Wychowawca – Pedagog ulicy – 1 etat lub 2 x 0,5 etatu”