Zajęcia w PWD zawieszone do odwołania!

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Niedarach informuje, że Wojewoda Małopolski skierował Polecenie Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. ws. zawieszenia działalności m.in. placówek wsparcia dziennego na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Czytaj dalej Zajęcia w PWD zawieszone do odwołania!

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17)

Czytaj dalej Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach powiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17)

Czytaj dalej Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia