Informacja o udzieleniu zamówienia – usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17) polegające na realizacji zadań:

Czytaj dalej Informacja o udzieleniu zamówienia – usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa organizacji kolonii letniej w roku 2020 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) na realizacje zadania pn.: „Usługa organizacji kolonii letniej w roku 2020 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa organizacji kolonii letniej w roku 2020 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach powiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia w ramach projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0366/17) polegające na realizacji zadań:

Czytaj dalej Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia