O projekcie

Tytuł projektu:
Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie:
9.2. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
poddziałanie:
9.2.1. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
2 840 235,50 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 414 200,17 zł
Realizacja :
2018-2021

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo utworzonej placówce wsparcia dziennego w Gminie Drwinia w miejscowości Niedary oraz prowadzenie tej placówki . Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju interpersonalnego. Placówka powstanie w budynku byłej szkoły w Niedarach, który zostanie wyremontowany i dostosowany do pełnienia nowej funkcji. Będzie to przede wszystkim pomoc dla rodziny w opiece nad dzieckiem oraz w jego wychowaniu. Zapewnienie uczestnikom projektu oparcia nie tylko w wychowawcach, ale również w korepetytorach, terapeutach, logopedach, psychologach, którzy zarówno dzieciom jak i rodzicom będą służyć swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i dobrą radą. Rekrutacji do projektu podlegać będą dzieci i młodzież (również osoby niepełnosprawne) do 18 roku życia, mieszkające na terenie gminy Drwinia. Do projektu trwającego 3 lata zostanie zakwalifikowanych łącznie 100 uczestników. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, a uczestnicy będą mieli zapewniony dojazd do placówki oraz ciepły posiłek w trakcie zajęć. Jednocześnie w zajęciach będzie mogło brać udział 30 osób. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany indywidualny plan wsparcia, dostosowany do jego predyspozycji. W zależności od potrzeb organizowane będą zajęcia indywidualne – korepetycje, spotkania z logopedą, terapeutą czy psychologiem. Dzieci zakwalifikowane do projektu będą również pracować w grupach. Podczas tych zajęć rozwijane będą między innymi: kompetencje komputerowe (odrabianie zadań przy pomocy komputera, podstawy programowania w profesjonalnie wyposażonej sali komputerowej), umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych (warsztaty językowe, zajęcia w profesjonalnie przygotowanej pracowni językowej, wycieczki w z przewodnikiem języka obcego). Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe, dla każdej grupy zajęcia organizowane będą cztery razy w tygodniu. Organizowana będzie również tzw. podwórkowa forma zajęć. Pedagodzy i instruktorzy zatrudnieni przez Placówkę Wsparcia Dziennego będą prowadzili w ciekawej formie zajęcia: rekreacyjne, sportowe, muzyczne, plastyczne, taneczne czy profilaktyczne. Urządzane będą też wycieczki edukacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe.