Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 euro

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne – Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w wieku 6-18 lat, na terenie Gminy Drwinia
  2. Usługa organizacji kolonii letniej w roku 2020 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia
  3. Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne – Prowadzenie zajęci opiekuńczo – specjalistycznych w latach 2019-2021 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia
  4. „Usługa organizacji wypoczynku letniego oraz zimowisk w latach 2019-2021 dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat tj. podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia
  5. Usługa organizacji wyjazdów warsztatowych, wycieczek jednodniowych, wypoczynku letniego oraz zimowisk w latach 2019-2021 dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat tj. podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia
  6. Ogłoszenie o zamówieniu – usługi społeczne – Usługa cateringowa dla Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia
  7. „Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia” – Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
  8. „Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia”