Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Regulamin rekrutacji – wersja DOC
 2. Regulamin rekrutacji – wersja PDF
 3. Formularz zgłoszeniowy – wersja DOC
 4. Formularz zgłoszeniowy – wersja PDF
 5. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini – wersja DOC
 6. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini – wersja PDF
 7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – wersja DOC
 8. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – wersja PDF
 9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – wersja DOC
 10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – wersja PDF
 11. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja DOC
 12. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja PDF
 13. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu – wersja DOC
 14. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu – wersja PDF

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 1. Powiadomienie o zamiarze skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN – wersja DOC
 2. Powiadomienie o zamiarze skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN – wersja PDF