Zajęcia w Placówce zawieszone do dnia 16.08.2020 r.

W związku z nową decyzją Wojewody Małopolskiego z dn. 30.07.2020 roku o czasowym zawieszeniu działalności Placówek Wsparcia Dziennego na terenie powiatu bocheńskiego, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje, że przedłuża okres zawieszenia wszystkich zajęć w Placówce do dnia 16.08.2020 r.

Czytaj dalej Zajęcia w Placówce zawieszone do dnia 16.08.2020 r.

Informacja!

W związku z aktualną sytuacją sanitarno – epidemiologiczną na terenie naszej gminy, w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach wyjazd na kolonię w terminie 21.07.2020-31.07.2020 zostaje przełożony na termin 08.08.2020-18.08.2020 r.

Czytaj dalej Informacja!

Działalność Placówki w czasie wyjazdu na kolonię

W terminie 22.07.2020 – 01.08.2020 grupowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach zostają zawieszone z powodu wyjazdu dzieci i wychowawców na kolonię. W tym czasie w placówce będą odbywać się zajęcia grup podwórkowych z pedagogami ulicy oraz zajęcia z instruktorami i indywidualne zajęcia specjalistyczne (psycholog, tyflopedagog, oligofrenopedagog).

Czytaj dalej Działalność Placówki w czasie wyjazdu na kolonię