Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Psycholog – 0,5 etatu

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Psycholog– 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Psycholog – 0,5 etatu

Ważna informacja

W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.03.2021 (znak sprawy: WP-IV.991.6.18.2021), dotyczącym pracy podmiotów pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego w czasie epidemii COVID-19 informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania stacjonarnej opieki nad dziećmi w naszej placówce, w dniach 31.03.2021-02.04.2021 oraz 06.04.2021-09.04.2021.

Czytaj dalej Ważna informacja

Drodzy Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć oraz z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zakażenia się wirusem Sars-Cov-2, zajęcia stacjonarne w Placówce Wsparcia Dziennego zostają zawieszone od 27.03.2021 do 09.04.2021.

Czytaj dalej Drodzy Rodzice!

Serce przy placówce…

W minionym tygodniu Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach zyskała nowy szyld z nazwą oraz tablicę adresową,  a przy wejściu na teren Placówki stanęło ogromne serce, do którego można wrzucać plastikowe zakrętki. Dochód ze zbiórki wesprze podopiecznych fundacji Auxilium.

Czytaj dalej Serce przy placówce…

Rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. „moje zimowe ferie w czasie pandemii”

Dnia 01.03.2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. „ Moje zimowe ferie w czasie pandemii” organizowanym przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży  w Niedarach. W konkursie wzięło udział wielu uczestników projektu, dzieci wykonały przepiękne i ciekawe prace plastyczne, za co otrzymały wspaniałe nagrody.

Czytaj dalej Rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. „moje zimowe ferie w czasie pandemii”