Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Wychowawca – 1 etat

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko wychowawcy w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Wychowawca – 1 etat

INFORMACJA

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach informuje, że realizacja projektu „ Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Drwinia” została wydłużona do 31.12.2021 r.
W związku z powyższym przedkładamy uaktualniony harmonogram zajęć opiekuńczo – wychowawczych na miesiąc wrzesień oraz nowy harmonogram na miesiąc październik 2021r.

Czytaj dalej INFORMACJA

Zmiana terminu wycieczki

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego informuje o zmianie terminu wycieczki do teatru na spektakl „Kamienie na szaniec” z 7.09.2021 (wtorek) na 8.09.2021 (środa), w związku z powyższym w dniu 7.09.2021 odbędą się zajęcia dla grupy 2 i 5, natomiast 8.09.2021 zajęcia grup opiekuńczo – wychowawczych zostają odwołane.

Czytaj dalej Zmiana terminu wycieczki