Placówka znowu działa… ale tylko zdalnie.

W dniu 02.11.2020 r. wpłynęła do siedziby placówki decyzja Wojewody Małopolskiego o odwołaniu poprzednio wydanej decyzji o zawieszeniu zajęć w placówkach wsparcia dziennego, związku z uregulowaniem tej kwestii w wydanym w dniu 30.10.2020 r. rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (link).

Czytaj dalej Placówka znowu działa… ale tylko zdalnie.

Od dnia 02.11.2020 r. zajęcia w Placówce zawieszone.

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 30.10.2020 roku o czasowym zawieszeniu działalności Placówek Wsparcia Dziennego na terenie województwa małopolskiego, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje, że zawiesza wszystkie zajęcia w Placówce od dnia 02.11.2020 r. do odwołania

Czytaj dalej Od dnia 02.11.2020 r. zajęcia w Placówce zawieszone.

Ważna informacja!

Informujemy, że od 26.10.2020 r. do odwołania zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w PWD w Niedarach będą organizowane tylko dla dzieci z klas 1-3 (gr. I i gr. II) wg nowego harmonogramu grup. Dzieci z pozostałych grup opiekuńczo – wychowawczych (klasy 4-8) zostaną objęte pomocą zdalną w formie korepetycji z wybranych przedmiotów.

Czytaj dalej Ważna informacja!

Nowy harmonogram grup opiekuńczo – wychowawczych na październik 2020 r.

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych od 1 października (czwartek) nastąpi zmiana organizacji grup opiekuńczo-wychowawczych. Powstanie 6 grup, w związku z czym, każda z grup będzie obecna w PWD 2 razy w tygodniu, a nie 3 razy w tygodniu jak dotychczas. Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram. Jeżeli dziecko nie będzie przyjeżdżać w danym dniu do placówki prosimy o informację telefoniczną lub SMS do godz 10.00!

Czytaj dalej Nowy harmonogram grup opiekuńczo – wychowawczych na październik 2020 r.