Zajęcia specjalistyczne w PWD

W Placówce Wsparcia Dziennego w Niedarach, również w wakacje, działa gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej. Ćwiczenia odbywają się indywidualnie lub w małych 2-3 osobowych grupach.

Na zajęciach logopedycznych dzieci rozwijają i wzbogacają mowę, uczą się poprawnej artykulacji zaburzonych głosek i poszerzają zakres słownictwa.

Na zajęciach terapii pedagogicznej niwelowane są trudności, które prowadzą do niepowodzeń szkolnych. Usprawniana jest percepcja wzrokowa i słuchowa, sprawność ruchowa w zakresie małej i dużej motoryki, dzieci ćwiczą również koncentrację uwagi oraz orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Zarówno terapia logopedyczna jak i pedagogiczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka.

Nabór na zajęcia prowadzony jest w sposób ciągły.