Światowy Dzień Uśmiechu

Miesiąc październik rozpoczął się Światowym Dniem Uśmiechu. Podczas zajęć Grupy Podwórkowej w Dziewinie uczestnicy spotkania mieli możliwość narysować swoje wyobrażenie uśmiechu. Każdej kolejnej malowanej buźce towarzyszył już prawdziwy uśmiech i radość rysownika oraz obserwatorów.

Ponadto przygotowane gry i zabawy świetlicowe sprawiły wiele radości dzieciom biorącym udział w projekcie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach.