Święto Zmarłych

W tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych, dzieci z PWD wraz z opiekunami wybrali się na  cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Niedarach oraz parafialny cmentarz w Uściu Solnym. Zapalili światełko pamięci oraz uczcili modlitwą pochowanych tam żołnierzy. Była to krótka lekcja historii, patriotyzmu i wrażliwości.