Ważne informacje w sprawie zimowiska.

Wszystkich rodziców dzieci biorących udział w zimowisku zaplanowanym na okres od 2 do 8 lutego, prosimy o zapoznanie się z poniżej załączonymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZU NNW oraz stawiennictwo się w dniu odjazdu dzieci (tj. 2 lutego) w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego, w celu podpisania listy potwierdzające zapoznanie się z załączymi warunkami.

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW