Konkurs plastyczny pt. „Moje zimowe ferie w czasie pandemii”

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach w czasie ferii zimowych przygotowała dla swoich wychowanków konkurs plastyczny pt. „Moje zimowe ferie w czasie pandemii”. Konkurs miał na celu „oderwanie” dzieci od multimediów i zachęcenie do przedstawienia ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu podczas ferii.

Czytaj dalej Konkurs plastyczny pt. „Moje zimowe ferie w czasie pandemii”

Informacja o wznowieniu pracy stacjonarnej w PWD

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach informuje , że od  dnia 17.02.2021 (środa) Placówka powraca do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, specjalistycznych oraz instruktorskich w trybie stacjonarnym – w placówce. Zajęcia będą się odbywać z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.

Czytaj dalej Informacja o wznowieniu pracy stacjonarnej w PWD