Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Wychowawca – 3 etaty

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko wychowawcy – 3 etaty w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Wychowawca – 3 etaty”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – sprzątaczka/sprzątacz

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka/sprzątacz w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – sprzątaczka/sprzątacz”

Nabór ofert na stanowisko pracy konserwatora

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach OGŁASZA NABÓR OFERT NA STANOWISKO PRACY KONSERWATORA w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Drwinia” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Czytaj dalej „Nabór ofert na stanowisko pracy konserwatora”

Rusza rekrutacja do placówki wsparcia dziennego w Niedarach.

Od dnia 11 kwietnia 2019 roku rusza pierwsza rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach.

Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju interpersonalnego. Placówka powstała w budynku byłej szkoły w Niedarach, który został wyremontowany i dostosowany do pełnienia nowej funkcji.

Czytaj dalej „Rusza rekrutacja do placówki wsparcia dziennego w Niedarach.”

„Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia”

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) na realizacje zadania pn.: „”Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej „„Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia””